Ascensors, ¿Per què consumir quan estan aturats?

Sembla ser, que gairebé un 60% del consum dels ascensors es produeix quan estan aturats. És a dir, quan estan en stand-by. I això és degut a que consumeix més energia il·luminant la cabina que en produir el seu moviment.

Si tenim en compte que a Espanya el parc d'ascensors és de 700.000 unitats (gairebé el 20% de tots els ascensors instal·lats a Europa), evitar aquest consum absurd suposa un considerable estalvi d'energia.

Una de les mesures més eficaces per reduir el consum d'un ascensor és evitar que l'interior estigui il·luminat permanentment. Per a ells es pot:

– O bé instal·lar un detector de presència que encengui la llum de l'interior a l'entrar un usuari.

– O connectar l'encesa de la il·luminació de la cabina amb el motor de l'ascensor, perquè la il·luminació només s'activi quan l'ascensor estigui en funcionament.

També es pot reduir el consum mitjançant motors tractors més eficaços i utilitzant arrencadors electrònics i variadors de freqüència.

Per a la certificació energètica dels ascensors tenim la norma VDI 4707. S'hi analitza el comportament energètic de l'ascensor des de dos factors:

1)el perfil d'ús: nombre d'arrencades, hores de funcionament,

2)demanda energètica: consum en mode normal i de parada

Els fabricants d'ascensors ja han pres nota i ham començat a treure al mercat ascensors amb classificació energètica A. Màquina s'ha anunciat com la primera companyia de la seva indústria a aconseguir la qualificació energètica Classe A en els seus ascensors MonoSpace® * sota la norma de classificació VDI 4707. Nas també diu ser la primera empresa del sector d'elevació a nivell mundial certificada en Ecodisseny (segons norma 150301:2009).

Imatge

Orona al seu torn lidera un consorci de dotze empreses per finançar el projecte Net0lift que investigarà en tecnologies que permetin en el futur desenvolupar sistemes d'elevació (ascensors, plataformes elevadores, passadissos rodants, sistemes de mobilitat urbana ...) sostenibles des del punt de vista mediambiental, social i econòmic, i integrables tant en les noves edificacions com en les ja existents. El projecte busca desenvolupar sistemes d'elevació amb balanç energètic zero, que integrin conceptes d'ecodisseny, siguin més segurs, intel·ligents, accessibles i estiguin interconnectats amb l'exterior.

 

Existeixen diferents "plans Renove" per substituir els ascensors antics per uns més eficients. Les subvencions solen tramitar a través d'associacions regionals d'instal·ladors o mantenidors d'ascensors i la Cuatiá sol arribar fins al 35% de la inversió total. Les partides principals que es contemplen són les destinades a la regulació de la il·luminació de la cabina ia la substitució del motor del grup motriu.

Per exemple en la Comunitat de Madrid el termini és fins a octubre de 2011 per sol·licitar els ajuts.
Font: http://www.arquitecturaverde.es