COM ESTALVIAR AMB LA REFORMA DE LA TEVA CASA

Ens trobem en un moment molt interessant a l'hora de plantejar una reforma en el nostre habitatge. D'una banda estan apareixent normatives de caràcter urbà que plantegen noves iniciatives a l'hora de estalviar energia a les ciutats, i per un altre, a una escala més petita, s'han realitzat modificacions en els documents bàsics del codi tècnic per promoure la reducció del consum i la demanda energètica en els edificis residencials.
Hi ha alguns punts que poden resultar molt importants a l'hora d'afrontar una reforma eficient d'un habitatge, alguns d'ells ja comentats en aquest blog
Cal tenir en compte que entre un 15 i un 20% del consum energètic a Espanya es produeix a les llars. Per aquest motiu convé establir uns criteris bàsics que poden ajudar a prendre decisions a l'hora de reformar les nostres cases.
Els elements que més consumeixen a l'interior d'un habitatge són, amb diferència, els electrodomèstics, l'aigua calenta, i la calefacció, mentre que la il·luminació i el aire condicionat es manté en un consum al voltant del 15% total entre tots dos.
Les finestres és el lloc on es produeixen majors ponts tèrmics a les llars, és per aquest motiu que una bona material, com pot ser el PVC, seguit d'una correcta instal·lació ajuda en gran mesura que la temperatura es mantingui i no apareguin punts de pèrdues importants de temperatura. La diferència més important entre un material com el PVC i una fusteria clàssica d'alumini, és que el primer és un material aïllant, mentre que el segon no ho és. De la mateixa manera, la col·locació d'un vidre baix emissiu pot reduir en un 20% la pèrdua d'energia davant d'un vidre convencional.
La instal·lació de leds, o bombetes de baix consum pot arribar a consumir un 70% menys d'energia en el camp de la il·luminació.
Un altre camp molt important en una reforma és la instal·lació de aïllants tèrmics tant en façanes com en elements horitzontals (sòls i sostres). La col·locació de làmines de llana de roca d'entre 2 i 4 cm o la injecció d'escuma de poliuretà són solucions molt eficients a l'hora de substituir aquests elements. En els sòls, l'element més eficient és el poliestirè extruït.
Finalment, a l'hora de triar la instal·lació de calefacció, les calderes de condensació poden arribar a estalviar hast 1 25% d'energia. De la mateixa manera, l'elecció d'electrodomèstics amb etiqueta energètica AA ajuda a disminuir el consum d'energia en la reforma del nostre habitatge.
Font: Equip www.inarquia.es
José Joaquín Carazo Rodríguez