Eficiència energètica

En Airo Edificis ens esforcem per incorporar les últimes tecnologies per aconseguir crear habitatges completament eficients. Posem especial èmfasi en això ja que gràcies a elles es poden arribar a estalviar urnes de 5,21 eurosal any per cada metre quadrat construït.

Les bases del nostre èxit en tema d'estalvi energètic es sustenten en quatre pilars bàsics:

1 Els aïllaments: per tal de mantenir la temperatura estable a l'interior i protegir-la del fred i la calor, en Airo Edificis utilitzem la fibra de fusta com a material aïllant. Gràcies a una envoltant contínua d'aïllament, s'eviten els ponts tèrmics.

 

2 Les fusteries i l'envoltant exterior: Les fusteries d'alta eficiència energètica, el doble vidre i els marcs amb trencament tèrmic redueixen el consum d'energia considerablement. Així mateix, l'estanquitat de l'envolupant exterior redueix la penetració d'aire a l'interior.

 

3 Correcta orientació de l'edifici: Per a cada habitatge es realitza un estudi personalitzat per tal d'aprofitar al màxim les hores de llum. S'orienten les grans superfícies envidrades cap a les façanes més exposades al sol i es protegeix els buits de les estades massa càlides.

 

4 Sistemes de climatització eficients: Els habitatges compten amb la instal·lació de sistemes de Aerotermia i ACS altament eficients per a la calefacció i refrigeració de la casa.

 

Eficiencia energética