Procés Industrialitzat

A través del procés industrialitzat s'obtenen els mateixos resultats que en la construcció tradicional només que s'assegura una major qualitat i precisió amb uns terminis molt menors. A diferència de l'habitatge prefabricat, les industrialitzades es cimenten i posseeixen una estructura d'acer a l'interior.

Els seus tancaments exteriors i interiors són els mateixos que en els habitatges tradicionals. Els passos que se segueixen en la seva construcció són els següents:

Procés de Construcció

Fonamentació
Estructura
Tancaments Exteriors
Acabats i Fusteria Interior
Fusteria Exterior
Cobertes

 

 

Rebi el seu pressupost