Avantatges

Els habitatges modulars es construeixen mitjançant un sistema de construcció industrialitzat. Això ens dóna una sèrie de AVANTATGES en comparació amb la construcció d'habitatges tradicionals o prefabricats:

Construcció Industrialitzada vs. Tradicional
  • Terminis de construcció reduïts: tres mesos des de fonamentació.
  • Preus tancats.
  • Sistemes més eficients que suposen un estalvi de fins a un 85% en calefacció.
  • Ampliables en el futur afegint mòduls nous.
  • Major precisió en la seva construcció, amb la qual cosa s'eviten els clàssics errors de posada en obra que retarden els terminis i augmenten els preus.

 

Construcció Industrialitzada vs. Fabricat
  • Personalització de l'habitatge al gust del pacient combinant mòduls i adaptant distribucions.
  • Ampliables en el futur afegint mòduls nous.
  • El procés industrialitzat permet obtenir estades més àmplies i lluminoses.
  • Utilitzat com primer habitatge.
  • Són béns immobles i, per tant, hipotecables.

 

 

Aquests avantatges es deuen a les diferències existent en el procés constructiu:

Habitatge industrialitzada

Habitatge prefabricat

Personalització

Creades a la mida de cada client combinant mòduls al seu gust

Elegides per catàleg sense possibilitat de modificacions

Flexibilitat

Permeten ser ampliades afegint nous mòduls anys després de la seva construcció

No poden ampliar-se amb el temps, quan les necessitats del client canviïn

Grans espais oberts

Sense límit de mida. Estades àmplies i lluminoses.

Límit de mida per dificultats per a ser transportades

Usades com a primer habitatge

Usades com segon habitatge

 

 

El següent quadre resumeix les AVANTATGES DE LA CONSTRUCCIÓ INDUSTRIALITZADA DAVANT DE LA TRADICIONAL:

Construcció industrialitzada

Construcció tradicional

Forma de fabricació

Producció en fàbriques

Es desplaça el taller al lloc de l'obra

Precisió en els acabats

Errors de posada en obra

Forma de producció

Es transporten les peces ja fabricades i es munten

Es fabriquen les peces sobre terreny

Termini de tres o quatre mesos per a la seva finalització

Termini d'un any o dos per a la seva finalització

Preus tancats

Grans variacions de preu segons avança l'obra

Qualitat dels materials

Últimes novetats en materials eficients

Materials tradicionals pesats i de baixa qualitat

Sistema d'aire net

Sistemes de ventilació tradicionals

Preus a mida

El client dóna pressupost i s'adapta l'habitatge a aquest

S'imposa un pressupost al client que sol augmentar segons avança el procés

 

SISTEMA PASSIVHAUS

La Casa Passiva es caracteritza per la quantificació de paràmetres com ara el aïllament, l'estanquitat i la renovació d'aire, aconseguint un important estalvi energètic i sostenibilitat en el marc de la construcció. Amb aquest sistema constructiu, es pot arribar a estalviar fins a un 90% d'energia respecte a les construccions prèvies al CTE (Codi tècnic de l'edificació), i fins a un 75% respecte a les edificacions realitzades ajustant-se als criteris establerts en el CTE.

ARQUITECTURA EN SEC

El disseny de Airo Modular està inspirat en una arquitectura RACIONAL i CONCEPTUAL de blocs senzills i rotunds, però amb uns acabats d'alta qualitat i prestacions. Els elements amb els quals es construeix l'edifici són elements industrials, que permeten optimitzar temps i millorar acabats, en un procés que podríem definir com de Arquitectura en Sec.

 

SISTEMA D'AIRE NET

Airo porta a terme l'execució i control de la integració i implantació de nous sistemes de ventilació. Amb això es pretén tenir un Control ambiental total dels espais interiors proporcionant un aire net (Aire Net), estades saludables, que previngui gran part dels problemes ocasionats per l'al·lèrgia a la pols, àcars i pol·len.

 

Rebi informació