Eficiència energètica

 

Apostem per la construcció eficient com una forma de estalvi energètic, econòmic per als nostres clients, i ecològic per al medi ambient. Per això, nostres habitatges es construeixen en base als estàndards de construcció d'una Casa Passiva, o Passive House.

 

Què és una casa passiva?

Un habitatge passiva és aquella en la qual s'utilitzen els recursos de l'arquitectura bioclimàtica (aprofitament de la llum solar, materials ecoeficients d'aïllament, sistemes de climatització de baix consum, una construcció al detall i hermètica), per tal de mantenir la casa en una franja de temperatura el més òptima possible durant tot l'any. Això fa, que només sigui necessari un mínim aportació de calor, o de fred, per assolir la desitjada sensació de confort.

Cal apostar per la millora de l'eficiència de les llars. La inversió necessària per a la construcció de sistemes i materials eficients s'amortitza fàcilment en un període de temps raonable, a través de la reducció de les factures en climatització.

 

Com s'aconsegueixen aquests alts nivells d'estalvi energètic?

Per aconseguir aquesta reducció del consum energètic, la casa passiva es recolza en quatre pilars bàsics:

  • Gran qualitat dels sistemes de aïllament de l'habitatge per evitar la pèrdua de calor i l'entrada de corrents d'aire.
  • Alt nivell de estanquitat a tota la casa.
  • Sistemes de ventilació forçada que renoven l'aire agafant l'exterior i recuperant la calor de l'interior en un 93%.
  • Sistemes de calefacció i refrigeració per Aerotermia, que s'aprofita per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària.

Aquestes solucions, que s'integren sense afectar l'estètica i distribució dels habitatges, es porten desenvolupant des de fa dues dècades al nord i centre d'Europa. Actualment, s'està experimentant un fort creixement a Espanya, amb un Passivhaus adaptat als diferents climes de la península. L'estalvi energètic és una tendència que ve per quedar-, ja que totes les llars acabessin aplicant aquestes tècniques en el futur, ja sigui per llei, o per costos.

 

Quant es pot estalviar en termes econòmics?

Una casa convencional consumeix uns 100 watts / m2, mentre que les nostres vivendes consumeixen entre 15 i 35 watts / m2. Aquesta reducció d'entre el 85% i el 65% del consum energètic es tradueix en un estalvi mitjà d'entre 850 € i 650 € a l'any en calefacció per habitatge.

 
 
Eficiencia energética del hogar